Bất Tử Bất Diệt: Thiếu Niên Xuất Sơn

Giới thiệu Bất Tử Bất Diệt: Thiếu Niên Xuất Sơn: 
Phim Bất Tử Bất Diệt: Thiếu Niên Xuất Sơn thuyết minh Trải qua ngàn kiếp vạn hiểm, cho dù hồn phi phách tán, linh thức ta vẫn tồn tại, chiến muôn đời luân hồi, cho dù lục đạo vô thường, ta y nguyên vĩnh sinh! Thiên đạo! Thiên đạo! Thiên đã mất đạo, cần gì thuận thiên, đạo vừa chết, ma ứng sinh! Một cái được xưng là ma nhân, vì sinh tồn mà đau khổ giãy dụa, cuối cùng đi lên con đường chiến thiên..
Xem phim Bất Tử Bất Diệt: Thiếu Niên Xuất Sơn thuyết minh, lồng tiếng.

Tập 16 mới


Thông tin phim
  • Chất lượng: HD
  • Ngôn ngữ: Thuyết Minh
  • Lượt xem: